Duyurular

Kazancı Hukuk duyuruları
6571 - 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6571 SAYILI KANUNLA "167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ " ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

29 Kasım 2014 13:12
E-Kitap bölümümüze eklenen yeni makale ve incelemeler
E-Kitaplar Bölümümüze yeni Makaleler ve İncelemeler yüklenmiştir.

25 Eylül 2014 14:53
6552 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
SAYIN ÜYELERİMİZ 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11.09.2014 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
11 Eylül 2014 01:42
2014 YILI ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI
PRATİK BİLGİLER BÖLÜMÜNE İŞLENMİŞTİR

2014 Yılı Çırak ve Öğrenciler İçin Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2014 Yılı Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesaplanması
2014 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları
2014 Yılı Net Asgari Ücretin Hesaplanması
2014 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılında 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları
2014 Yılında Ek 5 Tarım Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları

2014 Yılında Ek 6 Taksi-Dolmuş Şoförleri ve Sanatçıların Ödeyeceği Pri... 2014 Yılında İsteğe Bağlı Sigortalıların Ödeyeceği Prim Tutarları


1 Ocak 2014 03:35