Duyurular

Kazancı Hukuk duyuruları
ŞİKE DAVASI
Kamuoyunun merakla takip ettiği Şike Davası, Yargıtay 5. CD`nin verdiği kararla sona erdi. İlk derece Mahkemesi kararı ve Yargıtay Kararına linkten ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2014 21:46
2014 YILI ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI
PRATİK BİLGİLER BÖLÜMÜNE İŞLENMİŞTİR

2014 Yılı Çırak ve Öğrenciler İçin Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2014 Yılı Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesaplanması
2014 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları
2014 Yılı Net Asgari Ücretin Hesaplanması
2014 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları
2014 Yılında 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları
2014 Yılında Ek 5 Tarım Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları

2014 Yılında Ek 6 Taksi-Dolmuş Şoförleri ve Sanatçıların Ödeyeceği Pri... 2014 Yılında İsteğe Bağlı Sigortalıların Ödeyeceği Prim Tutarları


1 Ocak 2014 03:35
Resmi Gazete`de yayımlanan ve yürürlüğe giren bazı mevzuat bilgileri
Programımız 18.12.2013  tarih 14:35 itibariyle;

10 Aralık 2013 Tarihli ve 28847 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan ANAYASAYA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—  Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2012/4, K: 2012/130 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/37, K: 2012/148 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/144, K: 2013/23 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2013/14, K: 2013/56 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2013 Tarihli ve E: 2013/44, K: 2013/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/66, K: 2013/85 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/62, K: 2013/115 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/83, K: 2013/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/660 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/998 Başvuru Numaralı Kararı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıda yazılı bulunan kanunlar 5 Aralık 2013 Tarihli ve 28842 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6505 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6506 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6507 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6508 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6509 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6510 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
-------------------------------------------

5 Aralık 2013 Tarihli ve 28842 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.
------------------------------------------------------------------------------------------
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/107 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/108 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/109 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/110 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/111 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/112 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/113 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/114 Sayılı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/791 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/850 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/1198 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/772 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/1582 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/1845 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/2355 Başvuru Numaralı Kararı
 
— Anayasa Mahkemesinin 21/11/2013 Tarihli ve 2012/1303 Başvuru Numaralı Kararı
------------------------------------------------------------------------------------------
28 Kasım 2013 Tarihli ve 28835 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan kanunlar yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6503 Sayılı T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6504 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

----------------------------------------------------------------------


23 Kasım 2013 Tarihli ve 28830 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/43 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/145, K: 2013/70 Sayılı Kararı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22 Kasım 2013 Tarihli ve 28829 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2010/92, K: 2012/86 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/47, K: 2012/87 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/48, K: 2012/88 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2011/16, K: 2012/129 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/1, K: 2012/147 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/88, K: 2012/175 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/22, K: 2013/73 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/35, K: 2013/75 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2013/53, K: 2013/81 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/107, K: 2013/90 Sayılı Kararı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Kasım 2013 Tarihli ve 28822 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2013/664 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2012/144 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/514 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/1613 Başvuru Numaralı Kararı

---------------------------------------------------------------------------------------------

7 Kasım 2013 Tarihli ve 28814 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan kanunlar yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

6500 Sayılı  Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
6501 Sayılı  Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun

--------------------------------------------------------------------------------------------------1 Kasım 2013 Tarihli ve 28808 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/12 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/367 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2013/1205 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2012/969 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2012/1017 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2012/943 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/1123 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/1718 Başvuru Numaralı Kararı
------------------------------------------------------------------------

30 Ekim 2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete`de
6499 Sayılı Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

30 Ekim 2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.
 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/752 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/1334 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2013/2470 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2013/1586 Başvuru Numaralı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2013/3351 Başvuru Numaralı Kararı

----------------------------------------------------------------------

26 Ekim 2013 Tarihli ve 28803 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

 
—  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2012 Tarihli, E: 2011/83, K: 2012/126 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli, E: 2013/34, K: 2013/74 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/102 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/103 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/104 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/105 Sayılı Kararı
 
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/106 Sayılı Kararı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6498 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(Kabul Tarihi: 8/10/2013) 11 Ekim 2013 CUMA Tarih 28792 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------------------  

08 Ekim 2013 Tarih 28789 sayılı Resmi Gazete de
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınlanmıştır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış ve programımıza eklenmiştir.

6496 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz 2013 Tarihli ve 28724 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış, programımıza eklenmiştir.
6497Sayılı Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 31 Temmuz 2013 Tarihli ve 28724 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış, programımıza eklenmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Temmuz 2013 Tarihli ve 28720 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/757, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1235, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1258, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1751, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/2428, Başvuru Numaralı Kararı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 Temmuz 2013 Tarihli ve 28719 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmıştır.

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Temmuz 2013 Tarihli ve 28716 Sayılı Resmî Gazete`de  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/159 Sayılı Kararı yayınlanmıştır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Temmuz 2013 Tarihli ve 28705 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı olan ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/21, K: 2013/57 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Kararı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6494 Sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Temmuz 2013 Tarihli ve 28700 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış ve programımıza eklenmiştir.

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 27 Haziran 2013 Tarihli ve 28690 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış olup  programımıza eklenmiştir.

6492  Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Haziran 2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete`de aşağıda yazılı bulunan kanunlar yayınlanmış olup programımıza eklenmiş ve değişiklikler işlenmiştir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6488 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6489 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6490 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıda yazılı bulunan Kanunlar 29 Mayıs 2013 Tarihli ve 28661 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış olup programımıza eklenmiş olup değişiklikler işlenmiştir.

6476 Sayılı RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6477 Sayılı 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6478 Sayılı 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6479 Sayılı 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6480 Sayılı 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6481 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6482 Sayılı İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6483 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6484 Sayılı Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6485 Sayılı 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6475  Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23 Mayıs 2013 Tarihli ve 28655 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.

-------------------------------------------------

22 Mayıs 2013 Tarihli ve 28654 Sayılı Resmî Gazete 6463-6474 KANUNLAR yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.
6463 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6464 Sayılı Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6465 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6466 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6467 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6468 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6469 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6470 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve  Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6471 Sayılı Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6472 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6473 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6474 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6462 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (3 Mayıs 2013 Tarihli ve 28636 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmış olup programımıza eklenmiştir.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Aralık 2013 14:35
BALYOZ DAVASI
Balyoz Davası ile ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 09.10.2013 tarihli 2013/9110 Esas 2013/12351 Kararının tam metni sisteme eklenmiştir.
 

10 Ekim 2013 11:50
6491 TÜRK PETROL KANUNU
SAYIN ÜYELERİMİZ 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU 11.06.2013 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
11 Haziran 2013 01:42
E-Kitap bölümümüze eklenen yeni makale ve incelemeler
E-Kitaplar Bölümümüze yeni Makaleler ve İncelemeler yüklenmiştir.

13 Şubat 2012 14:53
Kredi kartı aidatıyla ilgili önemli gelişme
Yargıtay, bankaların aldığı yıllık kredi kartı kullanım ücreti kesilmesine karşı 10 yıl içinde itiraz edilebileceğine hükmetti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi`nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete`de yayımlandı.  
 
Karara göre, Koray K... adlı bir kredi kartı sahibi, 2006 yılında aldığı kredi kartı için 2007 yılında hesabından kesilen 40 liralık üyelik ücretine karşı 2010 yılında Altındağ Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Hakem heyeti, kesintinin davalıya iadesine karar verdi.

Banka, K...`ın talebinin yasal dayanaktan yoksun, sözleşmeye aykırı ve talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığı iddiasıyla, hakem heyeti kararının iptali istemiyle dava açtı. Davayı karara bağlayan Ankara 2. Tüketici Mahkemesi, Karacan`ın talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu ve hesabından kesinti yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresinde dava açması gerektiği gerekçesiyle bankanın talebini yerinde buldu ve hakem heyetinin kararını iptal etti.

10 YILA KADAR İTİRAZ HAKKI

Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararını, kanun yararına bozulması için temyiz etti.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın zaman aşımı süresiyle ilgili olduğu tespitinde bulundu.

Yüksek mahkemenin kararında, Borçlar Kanunu`nun 125. maddesine göre uygulanması gereken zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğuna hükmedildi.

Yerel mahkemenin 1 yıllık zaman aşımı süresini dikkate alarak itirazı kabul ederek, Hakem Heyeti kararının iptaline karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna işaret eden Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz istemini yerinde buldu ve Tüketici Mahkemesi kararını oybirliğiyle bozdu.

Yargıtay, daha önce de bankaların kredi kartı sahiplerinden yıllık kullanım ücreti almasına karşı açılan davalarda tüketicileri haklı bulmuş ve bu ücretin alınamayacağına dair emsal kararlar vermişti.

Yargıtay`ın bu son kararı da kredi kartı sahiplerine, yıllık kullanım ücretine karşı 10 yıl içinde yargıya başvurma imkanı tanımış oldu.


6 Aralık 2011 13:16
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLİŞKİLERİ
SAYIN ÜYELERİMİZ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU` nun TÜM MADDELERİ 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR. YENİ KANUN MADDELERİNDEN ESKİ KANUNDAKİ İLGİLİ MADDELERE ULAŞMAK VEYA TERSİ MÜMKÜN OLUP; 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU MADDELERİNE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ TÜM LİNKLERE (Yargıtay Kararları, İlgili Mevzuat ...) 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`NUN İLGİLİ MADDELERİNDEN ULAŞILABİLİRSİNİZ...
4 Nisan 2011 02:41
TÜRK BORÇLAR KANUNU İLİŞKİLERİ
SAYIN ÜYELERİMİZ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU` nun TÜM MADDELERİ 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU MADDELERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR. YENİ KANUN MADDELERİNDEN ESKİ KANUNDAKİ İLGİLİ MADDELERE ULAŞMAK VEYA TERSİ MÜMKÜN OLUP; 818 SAYILI BORÇLAR KANUNUNUN MADDELERİNE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ TÜM LİNKLERE (Yargıtay Kararları, İlgili Mevzuat ...) 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU`NUN İLGİLİ MADDELERİNDEN ULAŞILABİLİRSİNİZ...

24 Mart 2011 03:14